1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Operatorem Sklepu tacx.com.pl (zwanego dalej Sklepem) jest Element Design Dariusz Parczyk ul. Zamiejska 24 40-772, Katowice. NIP: 634-177-24-39, Regon: 241884601, KRS: 92917.
  2. Sklep internetowy Tacx.com.pl prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną za pośrednictwem strony tacx.com.pl. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia lub złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz akceptacja zawartych w regulaminie warunków, w tym kosztów dostawy.
  3. Klientem nazywa się osobę fizyczną lub prawną, która wypełniła formularz zamówienia. Zamłalności gospodarczejówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby prawne i pełnoletnie posiadające zdolność do czynności prawnych.
 2. OFERTA
  1. Produkty oferowane przez Sklep są to produkty nowe. Produkty oferowane przez Sklep wolne są od wad fizycznych i prawnych.
  2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta dla wersji produktu zgodnej z opisem towaru, chyba że strony dokonają innych indywidualnych uzgodnień. Uzgodnienia powinny być dokonane w formie pisemnej.
  3. Oferta prezentowana na stronach Sklepu nie musi pokrywać się ze stanem magazynowym Sklepu. Część prezentowanych towarów dostępna jest od ręki (w opisie produktu widnieje wówczas informacja “Produkt dostępny od ręki” lub podana jest ilość dostępnych sztuk ). Dostawa pozostałych produktów rozpoczyna się przez Sklep po złożeniu zamówienia przez Klienta.
  4. Istnieje możliwość indywidualnego zamówienia produktu przez Klienta – produktu zmodyfikowanego jeśli chodzi o jego parametry techniczne, funkcjonalne lub wykończenie. Informacja o takiej możliwości każdorazowo znajduje się w opisie produktu. Indywidualne zamówienie ustalane z Klientem po jego sprecyzowaniu powinno przyjąć formę pisemną.
  5. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, organizowania oraz odwoływania akcji promocyjnych oraz zmian asortymentu i cen towarów bez podania przyczyny.
  6. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży.
  7. Terminy realizacji zamówień są opisane przy każdym produkcie. UWAGA: zamówienia niektórych produktów w szczególności dostarczanych na indywidualne zamówienia mogą być realizowane w dłuższym terminie, przekraczającym 4 tygodnie o czym Klient zostanie poinformowany przez Sklep drogą elektroniczną lub telefoniczną.
  8. Prezentowane zdjęcia mogą odbiegać od wersji z opisu, jednak Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej zdjęcia i opisy towarów były jak najbardziej zgodne z ich rzeczywistymi cechami.
  9. Jeśli cechy oferowanych towarów odbiegają od prezentowanych zdjęć, jest to wyraźnie zaznaczone w opisie towaru. Taka sytuacja może dotyczyć dowolnych cech towaru.
  10. Promocje organizowane przez sklep nie łączą się z innymi oraz nie obowiązują na nie wcześniej udzielone rabaty.
  11. Klient zobowiązany jest przestrzegać instrukcji obsługi, konserwacji i montażu dołączonych do produktów.
 3. ZAMÓWIENIE
  1. Podstawą realizacji zamówienia jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza lub złożenie zamówienia.
  2. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas niezbędny dla skompletowania zamówienia i zrealizowania wysyłki. W przypadku, gdyby czas realizacji był dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z Kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję terminu.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku możliwości jego realizacji na umówionych warunkach, o czym Sklep nie mógł wiedzieć w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
  4. Korektę do swojego zamówienia Klient może wprowadzać tylko do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient może również wycofać swoje zamówienie zanim zostanie ono potwierdzone przez Sklep. W wypadku opłaconego zamówienia Sklep zwraca wpłacone pieniądze pomniejszone o koszty obsługi.
  5. W przypadku wyboru formy płatności: za pobraniem Sklep może zażądać przedpłaty części należności.
  6. Po potwierdzeniu zamówienia towarów niedostępnych w magazynie „od ręki”, Klient jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki w minimalnej wysokości 60% ceny brutto towaru. Pozostałe kwotę Klient wpłaci przed odbiorem towaru, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.
  7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, które zawiera niekompletne dane, np. błędny adres wysyłkowy, brak adresu e-mail, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Również zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia ich złożenia będą uznane za nieaktualne i nie będą realizowane. Wyjątek stanowią indywidualne ustalenia między Klientem a Sklepem.
  8. Na towary sprzedawane w naszym Sklepie wystawiamy faktury VAT.
  9. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę lub instytucję, należy podać nazwę podmiotu, dane oraz NIP. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu.
 4. PŁATNOŚĆ
  1. Płatność przelewem. Jeśli towar jest „dostępny od ręki”, rezerwujemy go i przesyłamy e-mail zawierający nasz numer rachunku bankowego. Po zaksięgowaniu wpłaty towar zostaje w określonym przy każdym towarze czasie wysłany do Klienta. Przy braku dostępności towaru „od ręki” Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki, o której mowa w p. 3.
  2. Płatność za pobraniem- w przypadku towarów „dostępnych od ręki”. Jeśli towar wymaga uprzedniego zamówienia, Klient zobowiązany jest do przekazania na konto sklepu 60% ceny brutto towaru.
  3. Płatność przy odbiorze – istnieje możliwość odebrania zamówionych towarów pod wskazanym przez Sklep adresem i wówczas Klient może wybrać opcję płatności przy odbiorze.
 5. DODATKOWE OPŁATY
  1. Sklep pobiera dodatkowe opłaty w przypadku sprzedaży towaru z przedłużoną gwarancją, wysyłki towarów o niestandardowych gabarytach lub tp. Koszt ustalany będzie indywidualnie, a informacja o nim będzie przesłana pocztą elektroniczną.
  2. W przypadku wyboru formy płatności, Sklep może zażądać przedpłaty części należności.
 6. WYSYŁKA
  1. Jeśli nie ustalono inaczej, do realizacji zamówienia przestępujemy zaraz po otrzymaniu zapłaty za zamówiony produkt. Zamówienia realizujemy z reguły w terminie do 3 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na konto. Dłuższy termin realizacji zamówienia może wynikać z konieczności jego zakupu przez Sklep. W takim przypadku Klient informowany jest o tym fakcie drogą mailową.
  2. W przypadku wyboru przelewu jako formy płatności, płatność musi być dokonana w przeciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  3. Zamówiony towar można odebrać osobiście (odbiór osobisty zamówionych towarów następuje pod adresem 40-772 Katowice, Zamiejska 24., lub innym jeśli taki został ustalony, po uprzednim umówieniu spotkania z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem) lub zostanie on wysłany na wskazany przez Klienta adres. Towar dostarczamy wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Usługi transportowe obejmują dostarczenie towaru do parteru pod wskazanym adresem. Jeśli dostarczane są artykuły na paletach – Kupujący osobiście musi zorganizować rozpakowanie i wniesienie towaru z palety do lokalu.
  4. W przypadku towarów o bardzo dużych gabarytach – kupujący zostanie poinformowany o kosztach przesyłki i będzie mógł podjąć decyzję, czy jest zakupem nadal zainteresowany (przypadku paczek o wadze powyżej 49kg i o wymiarach ponad 70 cm). Kwota dostawy większych/cięższych paczek ustalana będzie indywidualnie, a informacja o niej przesłana do Klienta drogą e-mailową. Wszystkie wysyłane towary podlegają ubezpieczeniu.
  5. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce z naszego magazynu.
  6. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej produkty Sklepu w miejscu wskazanym przez Klienta rekomendowane jest, aby Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę sprawdził przesyłkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient proszony jest o poinformowanie o tym osoby dostarczającej przesyłkę i w obecności tej osoby spisanie stosownego protokołu reklamacji. Protokół reklamacji ułatwia i przyspiesza rozpatrzenie reklamacji ilościowej bądź jakościowej z firmą kurierską. Niedopatrzenie tego obowiązku przez Klienta może skutkować nie uznaniem roszczeń przez Sklep.
  7. W przypadku nieodebrania przez klienta towaru wysłanego przez sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [wynika to z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowi, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres dwóch miesięcy. Klient zostanie powiadomiony o ostatecznym terminie odbioru. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przejęciu przez Sklep, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.
  8. Sklep przewiduje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po uprzednim umówieniu spotkania w siedzibie firmy, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
  9. Z przyczyn niezależnych od Sklepu przedstawione terminy dostaw mogą ulec wydłużeniu. W przypadku ich przekroczenia Sklep informuje Klienta o nowym przewidywanym terminie dostawy.
 7. REKLAMACJE
  1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres 40-772 Katowice, Zamiejska 24. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  3. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.
 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271 ze zm.), Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą e-mail na adres biuro@tacx.com.pl oraz nadanie towaru z dowodem zakupu przed jego upływem na adres który zostanie podany przez Sklep. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia przez Sklep, że towar jest sprawny i nie nosi śladów użytkowania, które mogłyby uniemożliwić jego dalszą sprzedaż innemu klientowi. Ślady użytkowania dotyczą również opakowania towaru. Koszt odesłania towaru ponosi Klient i koszt ten nie podlega zwrotowi. Towar powinien być w stanie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (art. 7 pkt 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów).
  2. Zwracany towar należy kierować na adres określony przez Sklep po uprzednim ustaleniu tego adresu z Klientem droga mailową.
  3. Przesyłki odsyłane do Sklepu za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane.
  4. Przesyłki wysłane na koszt Sklepu również nie będą przez Sklep odbierane.
  5. Klient odstępujący od umowy proszony jest o podpisanie faktury korygującej, przesłanej przez Sklep. Brak przekazania podpisanej faktury korygującej nie staje warunkiem, aby skutecznie odstąpić od umowy.
  6. Towary wykraczające poza standardową ofertę sklepu, wykonane na indywidualne zamówienie dla Klienta nie podlegają zwrotowi.
  7. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są standardowo 12-to miesięczną gwarancją producenta liczoną od dnia sprzedaży
 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Podane w trakcie rejestracji zgłoszenia lub dane osobowe użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy między Sklepem a Klientem oraz ewidencji sprzedaży.
  2. Każdy Klient ma prawo do wglądu, uzupełniania oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów.
 10. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU UMOWY
  1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie. www.tacx.com.pl oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz kwoty na jaką opiewa zamówienie.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.
  2. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
  3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sklepem a Kupującym, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym dla siedziby Sklepu